Mitropolia Ortodoxă Română a Germaniei, Europei Centrale și de Nord

 

   Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la sfințirea bisericii Parohiei ortodoxe româneşti cu hramurile Întâmpinarea Domnului şi Sfânta Muceniţă Ecaterina din Aschaffenburg, Germania (12 iunie 2016):

 

Sfințirea bisericii cu hramurile Întâmpinarea Domnului şi Sfânta Muceniţă Ecaterina din Aschaffenburg, Germania, este un eveniment mare, sfânt şi binecuvântat, în mod special pentru credincioșii români din acest oraş al Landului Bavaria, care se adună în această biserică pentru a păstra vie flacăra credinţei ortodoxe şi a păstra identitatea lor etnică şi culturală românească.

Parohia cu hramurile Întâmpinarea Domnului şi Sfânta Muceniţă Ecaterina din orașul bavarez Aschaffenburg a fost înființată cu binecuvântarea vrednicului de pomenire Teoctist Patriarhul, în anul 1996, prin râvna Părintelui Costel Hăbelea, susţinut de către un grup de credincioşi ortodocşi români. Încă de la început, sfintele slujbe au fost oficiate în biserica Spitalului – Spitalkirche, din Lamprechtstrasse nr. 2

.Începând cu anul 2007, Parohia ortodoxă românească din Aschaffenburg este condusă cu multă dăruire de sine şi vrednicie de către Părintele Protosinghel Ghelasie Păcurar, consilier eparhial în cadrul Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei şi Luxemburgului. Eforturile şi demersurile Părintelui Protosinghel Ghelasie şi ale credincioșilor români pe lângă autorităţile locale din Aschaffenburg au contribuit la obţinerea din partea Primăriei, în anul 2015, a dreptului de folosință al bisericii în exclusivitate pentru comunitatea românilor ortodocşi din acest oraș.Astfel, după finalizarea acestui important demers au început lucrările de amenajare ale bisericii în stil bizantin: a fost pictat interiorul în întregime, a fost realizat un iconostas sculptat nou şi s-au montat 8 candelabre. De asemenea, a fost recondiționată pardoseala, biserica a fost dotată cu străni şi mobilier sculptat, cu sfinte vase noi şi cu toate cele necesare săvârșirii sfintelor slujbe după tradiția creștin-ortodoxă, fiind astfel pregătită să îmbrace haina de sfințire.

Acest eveniment binecuvântat ne oferă prilejul să constatăm vrednicia credincioșilor români care, deși departe de țara de origine, s-au străduit să păstreze credința creştină ortodoxă, identitatea şi cultura românească.

Astăzi, în diaspora românească, biserica este locul unde românii își păstrează adevărata identitate spirituală. Dorul de casă, de tradițiile şi obiceiurile românești, de mărturisirea comună a dreptei credințe, îi aduce pe românii din diaspora în biserica în care se slujește în limba română, se exprimă identitatea lor etnică şi confesională, dar şi comuniunea cu românii din România şi de pretutindeni.

De aceea, iubiţi români ortodocși din Aschaffenburg şi Landul Bavaria, vă îndemnăm părintește să sporiți dragostea creștină şi conlucrarea frățească, astfel încât munca sau studiul departe de țară, în străinătate, să nu devină îndepărtare sau înstrăinare spirituală a unora față de alții.

Cu prilejul sfinţirii bisericii ortodoxe româneşti cu hramurile Întâmpinarea Domnului şi Sfânta Muceniţă Ecaterina din Aschaffenburg, felicităm pe Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale şi de Nord, pentru lucrarea pastorală şi misionară, de păstrare şi cultivare a credinței creștine ortodoxe, a spiritualității şi identității românești, dar şi pentru bunele relaţii cu creştinii romano-catolici şi protestanţi din Germania şi din alte ţări occidentale.

Felicităm şi pe părintele paroh, Protosinghelul Ghelasie Păcurar, dimpreună cu toată comunitatea ortodoxă românească de aici, luminată de evlavie creștină şi simţire românească, pe toţi binefăcătorii şi ajutătorii acestui sfânt lăcaş, precum şi pe toţi clericii şi credincioșii prezenți la acest eveniment sfânt şi solemn de spiritualitate şi demnitate creștină.

  DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

  •  
  •  
     
    •  
    •